Παρουσίαση Εταιρείας

Η εταιρεία Ανακύκλωση Λαδιών Πρέβεζας, δραστηριοποιείται στον τομέα της περισυλλογής και ανακύκλωσης τηγανέλαιων και χρησιμοποιημένων ελαίων.

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΔΙΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ι.Κ.Ε.

Διακριτικός Τίτλος: GR OIL

Α.Φ.Μ.: 801315593

Δ.Ο.Υ.: ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 154224749000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διεύθυνση: ΒΙ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τ.Κ. 481 00

Ισολογισμοί-Δημοσιεύσεις

Καταστατικό

2020

@2020 anakiklosiladionprevezas.gr - Web Development by